لیست مدیران شرکت ایدم


نام محمد رستم نژاد
مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
ایمیل M.RostamNazhad@idem.ir
نام رضا میرزایی
امور مشاور ارشد مدیر عامل
ایمیل R.Mirzaei@idem.ir
نام غلامرضا فریدزاد
امور قائم مقام فنی مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
ایمیل Faridzad@idem.ir
نام اکبر ناصریان
امور قائم مقام مدیر عامل در امور اجرائی
ایمیل Ak.Naserian@idem.ir
نام هادی حسن پور
امور مدیر مالی
ایمیل H.hassanpour@idem.ir
نام محمد باقر احمدی
امور جانشین مدیر خدمات فنی
ایمیل
نام احد ذاکری
امور مدیر تامین و خودکفایی
ایمیل A.Zakeri@idem.ir
نام علیرضا برزگری
امور مدیر طرح و برنامه
ایمیل A.Barzegari@idem.ir
نام علیرضا بالوده
امور جانشین مدیر طرح و برنامه و سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی ایدم
ایمیل A.Baloudeh@idem.ir
نام ابراهیم اكبرپوران خیاطی
امور مدیر مرکز آموزش و مرکز تحقیقات
ایمیل E.Akbarpouran@idem.ir
نام امیرغلامحسین سید فروغی
امور مدیر ابزارسازی
ایمیل Gh.SeyyedFouroughi@idem.ir
نام رحیم شفیقی نیا
امور مدیر امور برنامه ریزی، هدایت و کنترل تولید
ایمیل R.shafighinia@idem.ir
نام یوسف تاجوند
امور مدیر تولید سالن 2
ایمیل Y.tajvand@idem.ir
نام میرولی صفری
امور مدیر بازاریابی، فروش و صادرات
ایمیل M.V.Safari@idem.ir
نام قادر علی اصغرپور اصل ممقانی
امور مدیر اداری و منابع انسانی
ایمیل
نام سیروس اوجاقی
امور مدیر کنترل کیفی و نماینده مشتری در نظام مدیریت یکپارچه و سایر سیستم های نظام مدیریتی
ایمیل S.Ojaghi@idem.ir
نام رسول پور محمد
امور مدیر حراست
ایمیل R.PourMohammad@idem.ir
نام نادر جداری کریمیان
امور مدیر مهندسی و توسعه تکنولوژی
ایمیل N.Jedari@idem.ir
نام سعید مصطفی زاده
امور مدیر تولید سالن 1
ایمیل s.Mostafazadeh@idem.ir
نام محمدرضا صنعت ساز
امور مشاور مدیریت عامل
ایمیل mr.sanatsazazar@idem.ir
نام فرزاد ممقانی
امور مدیر بازرگانی
ایمیل F.mamaghani@idem.ir
کلیه حقوق سایت، متعلق به شرکت ایدم می باشد