لیست مدیران شرکت ایدم


نام رضا دانش فهیم
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ایمیل R.daneshfahim@idem.ir
نام اکبر قنبری
امور مشاور و بازرس ویژه مدیر عامل
ایمیل A.Ghanbari@idem.ir
نام اکبر ناصریان
امور قائم مقام مدیر عامل در امور اجرائی
ایمیل A.Naserian@idem.ir
نام فرهاد کیپوری
امور مدیر مالی
ایمیل F.Keypoori@idem.ir
نام سیدعلیرضا یوسفی بناب
امور مدیر خدمات فنی
ایمیل Ar.Yousefi@idem.ir
نام احد ذاکری
امور مدیر تامین و خودکفایی
ایمیل A.Zakeri@idem.ir
نام علیرضا برزگری
امور مدیر طرح و برنامه
ایمیل A.Barzegari@idem.ir
نام علیرضا بالوده
امور جانشین مدیر طرح و برنامه
ایمیل A.Baloudeh@idem.ir
نام ابراهیم اكبرپوران خیاطی
امور مدیر مرکز آموزش و مرکز تحقیقات
ایمیل E.Akbarpouran@idem.ir
نام امیرغلامحسین سید فروغی
امور مدیر ابزارسازی
ایمیل Gh.SeyyedFouroughi@idem.ir
نام رحیم شفیقی نیا
امور مدیر امور برنامه ریزی، هدایت و کنترل تولید
ایمیل R.shafighinia@idem.ir
نام جلیل مشیرآبادی
امور مشاور مدیرعامل در بخش بازرگانی خارجی و پروژه بنز
ایمیل J.Moshirabadi@idem.ir
نام میرولی صفری
امور مدیر بازاریابی، فروش و صادرات
ایمیل M.V.Safari@idem.ir
نام قادر علی اصغرپور اصل ممقانی
امور مدیر اداری و منابع انسانی
ایمیل Human_Resource@idem.ir
نام سیروس اوجاقی
امور مدیر کنترل کیفی و نماینده مشتری در نظام مدیریت یکپارچه و سایر سیستم های نظام مدیریتی
ایمیل S.Ojaghi@idem.ir
نام رسول پور محمد
امور مدیر حراست
ایمیل R.PourMohammad@idem.ir
نام نادر جداری کریمیان
امور جانشین مدیر مهندسی و توسعه تکنولوژی
ایمیل N.Jedari@idem.ir
نام محمد براقی خطیبی
امور مدیر روابط عمومي وامور بين الملل
ایمیل M.B.Khatibi@idem.ir
نام اصغر نوروزی
امور 5S مدیر امور تضمین کیفیت و نماینده مدیریت درنظام مدیریت یکپارچه و سایر سیستم های نظام مدیریتی
ایمیل A.Norouzi@idem.ir
نام سعید مصطفی زاده
امور مدیر تولید سالن 1
ایمیل s.Mostafazadeh@idem.ir
نام محمدرضا صنعت ساز
امور جانشین مدیر مالی
ایمیل mr.sanatsazazar@idem.ir
نام یوسف تاجوند
امور مدیر تولید سالن 2
ایمیل Y.tajvand@idem.ir
نام فرزاد ممقانی
امور جانشین مدیر بازرگانی
ایمیل F.mamaghani@idem.ir
کلیه حقوق سایت، متعلق به شرکت ایدم می باشد