بازدید مدیر ارشد مرسدس بنز از شرکت ایدم

تاریخ: 1395/10/23

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ایدم، هنری پاکالین، مدیر ارشد شرکت دایملر و رئیس تیم مذاکر کننده این شرکت، مورخه 22 دیماه با حضور در شرکت ایدم از نزدیک با امکانات و توانمندیهای این شرکت آشنا و مذاکرات در سطح مدیران ارشد دو شرکت انجام پذیرفت.


کلیه حقوق سایت، متعلق به شرکت ایدم می باشد