بازدید هیئت آلمانی از شرکت ایدم

تاریخ: 1395/09/25

در ادامه روند مذاکرات بین شرکتهای دایملر و ایدم، هیئت آلمانی شامل آقایان هاودوک و ولش، از مدیران ارشد شرکت دایملر، روز چهارشنبه، 24 آذرماه از شرکت ایدم بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، دراین بازدید مدیران شرکت دایملر از نزدیک در جریان اقدامات انجام یافته و پروژه های در دست اقدام شرکت ایدم قرار گرفته و مذاکرات لازم در خصوص همکاری مشترک در سطح مدیران ارشد دو شرکت انجام پذیرفت و ادامه مذاکرات به جلسات آینده موکول گردید.


کلیه حقوق سایت، متعلق به شرکت ایدم می باشد