لیست خدمات صنعتی

لیست خدمات صنعتی شرکت ایدم به شرح زیر می باشد:

کارهای خدماتی آزمایشگاهی ( شیمی و متالوژی - اندازه گیری )‌

ردیف شرح
1 آنالیز شیمائی فلزات
2 آنالیز متالوگرافی
3 آنالیز شیمائی غیر فلزی ( آب صابون - روغن - رنگ )
4 سنجش کششی (‌هزینه نمونه در نظر گرفته شود )
5 سخت سنجی
6 اندازه گیری دقیق

اندازه گیری دقیق بازای یک ساعت کارکرد در واحد مسرام

ردیف شرح
1 دستگاه C M M
2 دستگاه فرم تستر
3 دستگاه چرخدنده
4 روش های دستی

کارهای خدماتی تولید

ردیف شرح
1 بالانس میل لنگ (‌کوچک ) مثل تیپ 314
2 بالانس میل لنگ (‌متوسط ) مثل تیپ 352
3 بالانس میل لنگ (‌یزرگ ) مثل تیپ 355- 360
4 بالانس قطعات متفرقه
5 سنتر لس ( Center Less )
6 دنده زنی
7 تنظیم پمپ انژیکتورهای موتورهای ایدمی تیپ 314
8 تنظیم پمپ انژیکتورهای موتورهای ایدمی تیپ 352
9 تنظیم پمپ انژیکتورهای موتورهای ایدمی تیپ 355
10 تنظیم پمپ انژیکتورهای موتورهای ایدمی تیپ 360
11 تراش C N C
12 ترک گیری قطعات غیر ایدمی ( سیلندر و سر سیلندر )
13 عملیات عمومی تولید
14 تاب گیری مکانیکی قطعات ( مثل میل سوپاپ )
15 حک شماره بر روی تنه سیلندر ( حک روی شاسی )
16 حک شماره بر روی تنه سیلندر ( موردی )
17 تعمیر موتور 314 ( بصورت کلی )
18 بالانس میل لنگ ( بزرگ ) تیپ 457
19 تعمیر موتور 352 ( بصورت کلی )
20 تعمیر موتور 355 ( معمولی و مدیفاید ) بصورت کلی
21 تعمیر موتور تیپ 360 ( بصورت کلی )
22 تعمیر موتور تیپ 457 ( بصورت کلی )
23 تعمیر موتور تیپ سری 900 (‌بصورت کلی )‌
24 تعمیر موتور ( بازسازی و بازنگری ) برحسب ساعت کارکرد

تست و آزمایش انواع موتورهای دیزلی

ردیف شرح
1 تست و آزمایش موتور 314- 352
2 تست و آزمایش موتور 355 - 360
3 تست و آزمایش موتور 457 - سری 900

کارهای خدماتی نیتراسیون

کارهای خدماتی سمانتاسیون ( زیر یک کیلو گرم )‌

کارهای خدماتی سمانتاسیون ( بالای یک کیلو گرم )‌

کارهای متفرقه سخت کاری و آبکاری

ردیف شرح
1 آبکاری روی
2 گالوانیزه
3 فسفاته کردن
4 نیکل کاری
5 آنیل کاری

کارهای متفرقه و خدماتی و عمومی

ردیف شرح
1 بارگیری با لیفتراک
2 بار گیری با چرثقیل
3 بارگیری با لودر
کلیه حقوق سایت، متعلق به شرکت ایدم می باشد