اطلاعات شرکت

ایران ، تبریز، دیزل آباد، سه راهی کبریت سازی، جاده صنعت، صنعت 4
+(041) 0011 3445
info@idem.ir
+(041) 1885 3445

تماس با ما

آدرس

ایران ، استان آذربایجانشرقی، تبریز، دیزل آباد، جاده صنعتی غرب، خیابان صنعت 4، شرکت تولید موتورهای دیزل ایران

0011 3445 041 (98+)

info@idem.ir

فکس 1885 3445 041 (98+)

شنبه - پنج شنبه: 7:00 - 18:00