با موتورهای دیزل دایملر بنز آلمان آشنا شوید

ما شما را راهنمایی می کنیم.

موتورهای دایملر بنز
OM 314
62KW / 235 N.m
بیشتر ...
OM 314 Euro 2
81KW / 350 N.m
بیشتر ...
Daimler Benz OM 314 Diesel Engine
OM 364 LA
103KW / 480 N.m
بیشتر ...
OM 364 Euro 3
95KW / 455 N.m
بیشتر ...
Daimler Benz OM 314 Diesel Engine
OM 355 A
210KW / 1059 N.m
بیشتر ...
Daimler Benz OM 314 Diesel Engine
OM 355 Euro 2
166KW / 820 N.m
بیشتر ...
Daimler Benz OM 314 Diesel Engine
OM 355 Euro 3
184KW / 1008N.m
بیشتر ...
Daimler Benz OM 314 Diesel Engine
OM 457 Euro 2
220KW~260KW / 1250N.m ~ 1600 N.m
بیشتر ...
Daimler Benz OM 314 Diesel Engine

آدرس

ایران ، استان آذربایجانشرقی، تبریز، دیزل آباد، جاده صنعتی غرب، خیابان صنعت 4، شرکت تولید موتورهای دیزل ایران

0011 3445 041 (98+)

info@idem.ir

فکس 1885 3445 041 (98+)

شنبه - پنج شنبه: 7:00 - 18:00

off canvas menu